1919 Influenza Blues

In de nasleep van de eerste wereldoorlog raasde een griepepidemie door de wereld waarbij maar liefst 50 miljoen mensen het leven lieten. Uit de harde cijfers werd ook toen al snel duidelijk dat het principe van "social distance" de kans op overleven aanzienlijk vergroot. 

"1919 Influenza Blues" was een aanklacht tegen de ongelijkheid in de wereld en tegen de verwaandheid van het establishment. Een bluessong met stof tot nadenken...

Well it was God’s almighty plan,
He was judging this old land,
North and south, east and west,
It can be seen,
It killed the rich, killed the poor,
It’s gonna kill just a little more,
If you don’t turn away from the shame


Bb Bm B

Spotify-link